شراب

لیلی پرسید:چرا شراب؟مجنون پاسخ داد:دوست داشتم شراب شاهد عشق مان باشد...لیلی پرسید:چرا شراب؟مجنون پاسخ داد:مستی راستی میاورد...لیلی پرسید:پس چرا عشق؟مجنون ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 26 بازدید
اسفند 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
دی 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
1 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
3 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
4 پست
آبان 85
3 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
5 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
7 پست